INFORMAČNÁ KLAUZULA

Informačná klauzula pre klientov

V súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov radi by sme Vás informovali, že Vero-Glass Zofia Strykowska so sídlom v Bielsko-Biale, ul. Szlachecka 15 je správca, ktorý je subjektom rozhodujúcim o používaní vašich osobných údajov.

Inšpektorom ochrany osobných údajov v spoločnosti je Zofia Strykowska.

E-mailová adresa: biuro@pucharydeserowe.pl.

Vaše osobné údaje sme získali priamo od vás pri objednávke alebo neskôr, keď používate naše služby.

Vaše údaje budú spracované s cieľom:
- poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami
- možňosti vykonania a vykonávania transakcií
- možňosti nastaviť a spravovať svoj účet
- vybavovania otázok a upozornení, ktoré sú nám adresované
- poskytovania služieb pre platobné ucely
- riešenia sťažností a návratov
- kontaktovať vás s ponukou služieb
- pre daňové a účtovné účely
- sledovať vašu aktivitu vrátane napríklad aktivity na webových stránkach, hľadať kľúčové slová
- pripravy reklam v súlade s predtým zobrazeným obsahom
- vykonávania štatistických analýz
- vykonávania marketingových aktivít vlastných služieb
- možneho kontaktu s Vami na účely súvisiace s povolenými marketingovými aktivitami.

Súhlas, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, opravu údajov, odstránenie, obmedzenie ich spracovania, nepodliehanie automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov. Vaše údaje môžu byť prenesené na tretiu stranu, iba ak je potrebné poskytnúť naše služby. Na vaše dáta môžu mať prístup aj naši subdodávatelia (spracovateľské subjekty), napríklad účtovníci, kuriérske alebo právnické firmy. Ak si to vyžaduje zákon, zdieľame Vaše osobné údaje s autorizovaným subjektom vrátane príslušných súdnych orgánov.

Obdobie, počas ktorého spracovávame vaše osobné údaje, závisí od účelu spracovania. A tak:
- registrácia na našej webovej stránke - za obdobie, kým ste zaregistrovaní - kým neopustíte webovú stránku; po uplynutí tohto obdobia budú vaše údaje spracované na účely súvisiace so zodpovednosťou našich aktivít, t. j. preukázať súlad s predpismi o dodržiavaní osobných údajov, na ktoré sme povinní dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov a premlčacej doby vašich nárokov, ale nie dlhšie ako 10 rokov.
- výkonnosť predaja - počas trvania zmluvy; po uplynutí tohto obdobia budeme spracujovavat vaše údaje na účely súvisiace so zodpovednosťou našich činností, t. j. preukázať súlad s predpismi o dodržiavaní osobných údajov, pre ktoré sme povinní dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov a premlčacej doby vašich nárokov, ale nie dlhšie ako 5 rokov.
- dodávateľské služby počas trvania zmluvy; po uplynutí tohto obdobia budeme spracujovavat vaše údaje na účely súvisiace so zodpovednosťou našich činností, t. j. preukázať súlad s predpismi o dodržiavaní osobných údajov, pre ktoré sme povinní dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov a premlčacej doby vašich nárokov, ale nie dlhšie ako 5 rokov.
- údaje o tom, ako používate naše služby (prostredníctvom súborov cookie) a údaje spracované v našej marketingovej databáze - počas obdobia, keď ste našim klientom a neskôr po dobu 5 rokov od chvíle, keď ste prestali byť našim zákazníkom (prestali používať naše služby a nekupovali v našom obchode).

Máte právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016.

Poskytnutie Vašich osobných údajov z Vašej strany je podmienkou uzavretia zmluvy.
 

Prihlásiť   
Zabudli ste heslo?
Registrovat
Váš košík   
0 Produkty | 0,00
Top ponuka