OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

1. Kontaktné údaje a správca
Správcom údajov je:
VERRO-GLASS
Szlachecka 15
43-300 Bielsko-Biała, Poľsko
 

Inšpektorom ochrany osobných údajov v spoločnosti je Zofia Strykowska.
E-mail: info@zmrzlinovepohare.com

2. Rozsah a platnosť
Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o spracovaní údajov na webových stránkach spoločnosti VERRO-GLASS. Povinné polia, ktoré sú ako také zobrazené, potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky. Akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sú zhromaždené navyše, sú nepovinné a využívame ich na optimalizáciu služieb, ktoré ponúkame.

3. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

4. Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

5. Vaše práva
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame.

6. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru (služieb) realizácii platieb na základe zmluvy.

7. Osobné údaje a cookies
Ani my nie sme výnimkou a používame na našich webových stránkach www.zmrzlinovepohare.com súbory cookies. V rámci súborov cookie zhromažďujeme údaje o zariadení (napr. IP adresa a iné identifikátory Vášho zariadenia), údaje o Vašej polohe a návšteve (dátum a čas návštevy).

8. Záverečné ustanovenia
a) Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
b) Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
 

 

Prihlásiť   
Zabudli ste heslo?
Registrovat
Váš košík   
0 Produkty | 0,00
Top ponuka