VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho uskutočnené prostredníctvom e-shopu prevádzkovanom na internetovej adrese www.zmrzlinovepohare.com (ďalej tiež len „e-shop“).
Predávajúci je spoločnosť:
VERRO-GLASS
Szlachecka 15
43-300 Bielsko-Biała, Poľsko
Email: info@zmrzlinovepohare.com


Náplň webovej stránky
Všetky dáta a materiály na tejto internetovej stránke, texty, grafika a fotografie sú chránené autorskými právami a sú majetkom firmy Verro-Glass. Ich kopírovanie, bezplatné použitie na karty dezertov, zložky katalógov, reprodukcie, publikácie, umiestnenie na internete, presielanie, prenos, distribúcia alebo modifikácia sú zakázané. Akékoľvek použitie ktorejkoľvek z tu ponúkaných fotografií vyššie uvedenými spôsobmi predstavuje porušenie autorských práv firmy Verro-Glass, ktoré je v rozpore so zákonom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Verro-Glass nesmie byť obsah webových stránok zmenený, duplikovaný, prezentovaný, zobrazovaný alebo distribuovaný alebo inak použitý na verejné alebo komerčné účely.


Objednávka tovaru
a) Kupujúci vloží vybraný tovar do nákupného košíka.
b) Vyplní do objednávkového formulára svoje osobné údaje a dodaciu adresu a zvolí spôsob dodania a platby.
c) Pred zaslaním záväznej objednávky môže kupujúci objednávku skontrolovať a zmeniť už vyplnené údaje. Záväznú objednávku odošle kupujúci kliknutím na odkaz „Záväzne objednať“.
d) Po zadaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie, ktoré zaväzuje zákazníka k objednávke. Automaticky vygenerované potvrdenie objednávky: „Objednávka v e-shope VERRO-GLASS č.:…” obsahuje zoznam objednaných produktov, celkové náklady na objednávku vrátane ceny produktu a prepravných nákladov.
e) Potvrdenie prijatia objednávky a jej prijatie na vykonanie sa vykonáva zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri zadávaní objednávky, ktorá obsahuje aspoň potvrdenie všetkých príslušných prvkov objednávky, vyhlásenie predávajúceho o prijatí objednávky a jej prijatie na vykonanie. Akonáhle zákazník obdrží vyššie uvedený e-mail - potvrdenie objednávky zaslanej predávajúcim - medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva.


Ceny tovaru
Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny bez DPH. Ak ste zaregistrovaní ako platcovia DPH v rámci EÚ, teda vlastníte IČ DPH začínajúcu na SK platia pre Vás ceny bez DPH, uvedené v našej ponuke. Ak nie ste platcom DPH v rámci EÚ, musíte k nami uvedeným cenám dopočítať 20% DPH, ktorú si neskôr odvediete v rámci DPH odvodov na Vašom území podnikania. Naša ponuka sa týka predaja tovaru komerčným zákazníkom.


Ochrana osobných údajov
Pretože ochrana Vášho súkromia je veľmi dôležitá, môžete navštíviť našu webovú stránku bez podania osobných údajov. Osobné údaje sa zhromažďujú iba kedy nám ich dobrovoľne oznámite v rámci Vašej objednávky alebo pri otvorení účtu zákazníka. Údaje, ktoré ste oznámili, budú bez Vášho samostatného súhlasu použité výlučne na spracovanie a splnenie Vašej objednávky.

Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný prostredníctvom distribučnej spoločnosti. Náš tovar Vám dodáme počas 5-6 pracovných dní od objednávky.
Dodacia lehota mimo sezóny sa môže predĺžiť, o čom predávajúci informuje kupujúceho e-mailom.
Cena za prepravné náklady v rámci Slovenskej republiky:
- pri platbe na náš bankový účet – 6,00 € bez DPH
- pri platbe na dobierku – 6,00 € bez DPH

Do úplného zaplatenia čiastky faktúry zostáva tovar majetkom spoločnosti Verro-Glass. Pod platbou sa rozumie príjem ekvivalentnej hodnoty u predajcu.


Odstúpenie od objednávky
Odstúpenie od objednávky zo strany zákazníka Zákazník môže odstúpiť od objednávky iba v prípade, že ešte nebola expedovaná. Zrušenie objednávky je nutné realizovať písomne e-mailom, bez nutnosti uvedenia dôvodu, a to do 14-tich dní od vyslania objednávky do predajcu. Zrušenie objednávky zo strany predajcu Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- tovar je dlhodobo nedostupný
- zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom a prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky iba zrušený.

Vrátenie tovaru
a) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade zrušenia objednávky sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.
b) V lehote do 3 dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený alebo opotrebovaný.
c) Iba tovar, ktorý nie je použitý, je nepoškodený a ktorý sa nachádza v pôvodnom obale, je možné vrátiť. Kupujúci je zodpovedný za prípadné poškodenie tovaru, ktorý má byť vrátený.
d) Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.


Reklamácia a náhrada škody
a) Napriek starostlivému baleniu môže jednak dôjsť k poškodeniu tovaru v transporte. Pokiaľ v okamihu prevzatia tovaru zistíte mechanické poškodenie obalu zásielky, skontrolujte prosím stav tovaru. V prípade jeho poškodenia odmietnite prevzatie zásielky a trvajte na spísaní protokolu o poškodení zásielky. Odporúčame vykonať fotodokumentáciu.
b) Reklamácia bude prešetrená iba v prípade, že škoda bude oznámená dopravnej spoločnosti po obdržaní zásielky, a bude podpísaná správa o škode. Bez podpísaného protokolu o škode nemôžeme poskytnúť refundáciu tovaru.
c) Povinosťou zákazníka je tovar riadne prevziať a vzniknutú mechanickú škodu nahlásiť bezodkladne u prepravcu, ako aj predávajúcemu e-mailom info@zmrzlinovepohare.com a potom vyhotoviť fotodokumentáciu a zaslať na info@zmrzlinovepohare.com
d) V skle, ktoré je tvarované ručne, môžu byť vzduchové bublinky.. Tieto tu menované záležitosti nie sú chybou výrobku aj napriek tomu nestanovia predmet reklamácie u predajcu.

Prihlásiť   
Zabudli ste heslo?
Registrovat
Váš košík   
0 Produkty | 0,00
Top ponuka